Gustavo Rondón Córdova

profileimage

Gustavo Rondón Córdova is an editor and director and writer, known for The Family (2017), Nostalgia(2012) and ¿Qué importa cuánto duran las pilas? (2005).

Back to film